Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Enginyeria Química
Branca de coneixement
Tècnic
Menció/Especialitat
Professionalitzador
Règim de dedicació
Temps complet
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240 CTS
Idioma d'impartició
Català, castella i anglès
Places
30
Curs acadèmic
2018/2019
Preu ECTS
Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic
Secretaria
Secretaria de l'EPS