Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Enginyeria Química
Branca de coneixement
Enginyeria i Arquitectura
Menció/Especialitat
Professionalitzador
Règim de dedicació
Temps complet
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240 CTS, 4 anys
Idioma d'impartició
Català, castella i anglès
Places
40
Curs acadèmic
Calendari acadèmic EPS
Preu ECTS
Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya. Estudis amb coeficient d'estructura docent C
Coordinador/a
Esther Bartolí Soler
Secretaria
Secretaria de l'EPS