Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Enginyeria Química
Branca de coneixement
Tècnic
Menció/Especialitat
Professionalitzador
Règim de dedicació
Temps complet
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240 CTS, 4 anys
Idioma d'impartició
Català, castella i anglès
Places
40
Curs acadèmic
http://www.eps.udl.cat/ca/informacio-academica/horaris-i-calendaris/calendari-academic/
Preu ECTS
Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya. Estudis amb coeficient d'estructura docent C; http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/matricula/preus/
Coordinador/a
Esther Bartolí Soler
Secretaria
Secretaria de l'EPS