Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Calendari de preinscripció i matrícula

PREINSCRIURE'S A LA UNIVERSITAT.

Per accedir al primer curs d'un estudi de grau de les universitats públiques catalanes cal realitzar la preinscripció universitària.

En aquest enllaç es pot trobar tota la informació i terminis per realitzar la preinscripció.

LA MATRÍCULA DE L’ESTUDIANTAT DE PRIMER CURS (NOU INGRÉS) A L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR es realitza de forma presencial a la secretaria del centre.

S'han establert tres períodes de matrícula diferents segons la modalitat en què l'estudiant hagi obtingut plaça en la preinscripció universitària:

  • Plaça obtinguda en primera preferència.
  • Plaça obtinguda en preferències posteriors a la primera.
  • Plaça obtinguda en la convocatòria de setembre.

Els dies reservats per a realitzar aquestes matricules es poden consultar al Calendari de matrícula

La informació relacionada amb la matrícula, documents, beques, pagament, dates i horaris es pot consultar aquesta pàgina o bé personalment a la secretaria del centre.

 Adreça del centre: C. de Jaume II, 69, campus de Cappont, 25001 Lleida. Telèfons: 973 70 27 01 / 973 70 27 02    

MATRÍCULA DE LA RESTA D'ALUMNES A L'ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

La matriculació dels estudiants del grau que no siguin de nou accés es realitzarà pel sistema d'automatrícula per internet a http://automat.udl.cat, excepte l'estudiantat que accedeix mitjançant trasllat directe de l'expedient, el qual es matricula de forma presencial a la Secretaria de l'Escola.

Abans de fer l'automatrícula cal recollir per l'aula d'informàtica del centre, si encara no es té, el nom d’usuari i la clau d’accés (contrasenya) que permet accedir-hi.

Els dos grups d'estudiants que fan ús de la automatricula per internet són:

Estudiants de grau de segon, tercer i quart curs.

El periode de matrícula es pot consultar en aquest enllaç.

Les preferències de matrícula estaran supeditades a la disponibilitat de places i a la nota mitjana de l'expedient acadèmic .

En aquest enllaç es troba l'assignació del dia i de l'hora d'inici de la automatrícula relacionada amb aquesta priorització.

Durant tot el període de matrícula es poden fer canvis.

Estudiants que han sol licitat el canvi de pla antic al grau (prèvia sol licitud feta a la Secretaria del Centre

El periode de matrícula es pot consultar en aquest enllaç.

 El grup d'estudiants que fan la matrícula en modalitat presencial es:

Estudiantat amb trasllat d’expedient acadèmic o que han de matricular assignatures
convalidades o reconegudes.

Aquesta matrícula serà presencial a la Secretaria, de 9.30 a 14.00 hores.

A la web de la secretaria del centre en l'apartat Altres tràmits de matrícula s'indica com es poden realitzar modificacions de la matrícula.

Aquestes modificacions no tenen càrrega econòmica quan es fan dins del període de temps establert.