Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau en Enginyeria Química    

                                                                                    

                                                                             Segell i certificat de qualitat AQU Catalunya

 

El grau en Enginyeria Química de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (Campus Igualada-UdL) té com a objectiu formar professionals del món de l'enginyeria química amb un vessant molt pràctica, en un ampli ventall d'activitats industrials.

La paraula enginyeria prové d'enginy, que és "la facultat que l'home té de pensar, inventar amb rapidesa i facilitat". Així, la principal funció d'un enginyer és donar solucions viables als problemes que sorgeixen dels diferents camps relacionats amb les ciències pràctiques. D'altra banda, la química prové d'alquímia i es podria dir que és la ciència que estudia la composició, estructura i propietat de les diferents substàncies i de les seves transformacions. Per tant, l'enginyeria química és l'art de dur a terme a escala industrial una transformació química de les substàncies.

L'enginyeria química és una àrea del coneixement bàsicament aplicada i que tracta els processos químics industrials des de la seva concepció fins a la seva correcta operació. Els graduats en enginyeria química treballen en un ventall molt ampli d'activitats industrials, aplicant els seus coneixements de ciència i tecnologia per solucionar els diferents problemes de manera eficient, segura i econòmica en indústries farmacèutiques, construcció, papereres, petroquímiques, electrònica i microelectrònica, de polímers, biotecnologia, medi ambient, etc.

Des d'aquesta professió, a més, es podrà actuar positivament en tots els processos industrials i econòmics per la preservació de la ecologia i medi ambient.